herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Stypendia pomostowe dla maturzystów podejmujących studia

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zaprasza ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2018/2019 czekają na nich stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. Wnioski można składać do 17 sierpnia, do godz. 16.00.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2018, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i:

1) zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);

2) zostanie przyjęty w roku akademickim 2018/2019 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

3) mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców; pochodzi z niezamożnej rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1575 zł brutto;

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

1) pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR

lub

2) jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej

lub

3) jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka

lub

4) ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł, od października do lipca. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na dalsze lata nauki.

Rekrutacja do Programu przebiega on-line na https://www.stypendia-pomostowe.pl .

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326