herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Bezpiecznie w ferie

Mając na względzie konieczność zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom młodzieży podczas tegorocznej zimy, przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego akcja „Bezpieczne ferie 2019”. W tym celu zaplanowany został szereg działań edukacyjno-informacyjnych, adresowanych przede wszystkim do uczniów oraz ich opiekunów, a także do organizatorów zimowych imprez. Działania te dotyczą m.in.: bezpiecznych form wypoczynku i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, a także zagrożeń związanych z dostępem do alkoholu i środków psychoaktywnych.

W akcję „Bezpieczne ferie 2019” zaangażowanych zostało kilkanaście podmiotów (służby wojewody śląskiego, ale nie tylko). I tak, kontrolę przygotowania obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzić będą: Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Śląskiego, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach, Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach. Kontrolą stanu technicznego pojazdów, czasu pracy kierowców oraz trzeźwości osób prowadzących pojazd zajmie się Policja oraz Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego. Z kolei Kuratorium Oświaty w Katowicach, w ramach nadzoru nad zorganizowanym wypoczynkiem dzieci i młodzieży, będzie m.in. kontrolować sposób prowadzenia zorganizowanych form wypoczynku oraz reagować na stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości, które mogą zagrozić życiu i zdrowiu uczestników wypoczynku, a także obsługiwać - wspólnie ze służbą dyżurną Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - całodobową infolinię interwencyjną nr tel.: 32 20-77-077, przyjmującą zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w organizacji wypoczynku. Warto dodać, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest ogólnokrajowa baza zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży, gdzie są zamieszczone informacje dotyczące organizatorów oraz miejsc wypoczynku na terenie województwa śląskiego.

Dane teleadresowe koordynatorów akcji oraz informacje dotyczące trybu zgłaszania do kontroli autokarów przewożących dzieci na wypoczynek będą dostępne na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach http://www.katowice.uw.gov.pl

Szczegóły na temat akcji dostępne są na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/bezpieczne-ferie Pytania związane z akcją „Bezpieczne ferie 2019” należy kierować do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod nr tel. 32 20-77-653. 

15940619 358867881149423 5487697613535966257 n

Sesja Rady Gminy On line

akcja zima

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

 

 

telefony
 

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326