herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Dopłaty bezpośrednie - wkrótce kolejny nabór wniosków

Od 15 marca do 15 maja br., w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2012 r., pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW) oraz o przyznanie płatności z Programu rolnośrodowiskowego - w ramach PROW 2007-2013.
Rolnicy, którzy wnioski o wsparcie złożą w wyznaczonym terminie (15 marca-15 maja br.) mogą liczyć na otrzymanie należnych dopłat w pełnej wysokości, natomiast ci, którzy dostarczą swoje wnioski po 15 maja, ale nie później niż do 11 czerwca br., otrzymają takie płatności pomniejszone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.
W 2012 roku nastąpiły zmiany w systemach wsparcia bezpośredniego polegające m.in. na tym, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie finansowała więcej rodzajów płatności niż w ubiegłym roku. Jako ciekawostkę podamy, że od tego roku rolnicy po raz pierwszy będą mogli ubiegać się o płatność do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu). Jej celem jest poprawa jakości produkowanego w Polsce ww. surowca. Od tego roku też, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przejmuje od Agencji Rynku Rolnego przyznawanie płatności uzupełniającej - tzw. płatność niezwiązaną do tytoniu i płatność niezwiązaną do skrobi.
Trzecia bardzo ważna zmiana wprowadzona od 2012 r. dotyczy umożliwienia rolnikom z dwóch dodatkowych województw ubiegania się o płatności do owiec. Teraz takie dopłaty będą mogli otrzymać rolnicy z siedmiu województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego oraz świętokrzyskiego. Inne warunki przyznawania ww. płatności pozostają bez zmian.
15 marca, to także dzień rozpoczęcia naboru wniosków do Programu rolnośrodowiskowego, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szczegółowe informacje na temat tego, w ramach jakich pakietów rolnośrodowiskowych rolnicy mogą składać wnioski o płatność, można znaleźć na stronie http://www.czwa.odr.net.pl/aktualnosc,6850,arimr:-komunikat-w-sprawie-platnosci-obszarowych.php

 

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia naboru wniosków dotyczących płatności obszarowych zwiększyła się częstotliwość dyżurów prowadzonych w gminie Świerklany przez przedstawiciela Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Oddział Mikołów/PZDR Mikołów. Pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe udziela rolnikom p. Kazimiera Poliwka. Do dnia 15 maja będzie ona pełniła dyżury w każdą środę, w godz. 8.00-15.00. Zapraszamy do sali narad Urzędu Gminy Świerklany (I p.).

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

 

 

telefony
 

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326