herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Wraz z nastaniem nowego roku, firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Oznacza to, że zamiast trzech albo czterech przelewów będzie się wysyłało jeden, co spowoduje obniżenie kosztów i ograniczy ryzyko pomyłki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w trakcie pisemnego informowania swoich odbiorców o planowanych zmianach.

Informację o numerze rachunku, o którym mowa płatnik składek otrzyma z ZUS listem poleconym jeszcze w tym roku. Jeżeli nastąpiła u niego zmiana adresu zamieszkania, powinien jak najszybciej zgłosić się do ZUS – także w sytuacji, jeśli nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubi list (należy zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS - tel. 22 560 16 00).

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki - bez względu na okres, którego dotyczą - trzeba będzie wpłacać na indywidualny numer rachunku składkowego, a dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte. Jednym przelewem płatnik opłaci składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy Fundusz Emerytur Pomostowych. Jednocześnie nie będzie podawał w przelewie, tak jak to ma miejsce obecnie, danych identyfikacyjnych, m.in. NIP, numeru REGON czy PESEL, a także okresu i typu wpłaty. Dzięki temu, że płatnik będzie miał swój numer rachunku składkowego, ZUS od razu zaksięguje wpłaty na jego koncie.

Płatnik nie będzie podawał w przelewie, jakie składki opłaca i za jaki okres. ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na podstawie składek za ostatni miesiąc, które płatnik wpisał do deklaracji rozliczeniowej albo które wpisał ZUS, jeśli płatnik był zwolniony z jej przekazywania. Jeśli płatnik będzie miał długi składkowe, to wpłata pokryje najstarszą należność, dzięki czemu nie będą rosły odsetki za zwłokę.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.zus.pl/eskladka

Sesja Rady Gminy On line

akcja zima

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

 

 

telefony
 

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326