herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Będą pieniądze na kanalizację

Gmina otrzyma dotację w wysokości 4 mln zł na budowę kanalizacji w Jankowicach. Wniosek o przyznanie środków unijnych złożony został w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zgodnie z dokumentacją konkursową, 4 mln zł stanowi 75 proc. kosztów całości zadania. Pozostałe 25 proc. gmina dołoży z własnego budżetu. Współfinansowanie przez nią inwestycji było warunkiem starania się o dofinansowanie. Zadanie pn. „Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie Zlewni P1 w Jankowicach z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni w Świerklanach" obejmować będzie prace na ul. Polnej, Piaskowej i Górniczej.
W chwili obecnej gmina jest na etapie podpisywania umowy z Urzędem Marszałkowskim i weryfikowania ofert przetargowych.

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326