Gminny Program Rewitalizacji

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025”


1. Zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag - do 28.09.2017 roku.
Wypełniony formularz można dostarczyć: drogą korespondencyjną na adres urzędu - Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, Jankowice.


2. Organizacji spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami:
- I spotkanie: 14.09.2017 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jankowicach, przy ulicy Kościelnej 18.
- II spotkanie: 21.09.2017 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jankowicach, przy ulicy Kościelnej 18.
Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, a także interesariuszy rewitalizacji określonych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 poz. 1023), w szczególności z terenu sołectwa Jankowice.

----------------------------------------------------

OBIWESZCZENIE WÓTA GMINY ŚWIERKLANY

Obwieszczenie Wójta Gminy Świerklany w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świerklany.

Obwieszczenie dostepnę tutaj:

Obwieszczenie.

----------------------------------------------------

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W załączeniu raport z konsultacji społecznych Projektu Uchwały Rady Gminy Świerklany w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Świerklany.

Raport.

Formularz zgłoszenia uwag


----------------------------------------------------


KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

Wójt Gminy Świerklany ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Zaproszenie dostępne pod linkiem:
http://swierklany.pl/43-uncategorised/2034-konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-uchwaly-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji

----------------------------------------------------


ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BADANIU ANKIETOWYM

Każdy mieszkaniec gminy Świerklany, osoba pracująca, prowadząca działalność i ucząca się na terenie gminy może mieć wpływ na przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świerklany. Wystarczy wypełnić ankietę!

Gmina Świerklany przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025.

Zaproszenie dostępne pod linkiem:
http://swierklany.pl/43-uncategorised/1966-zaproszenie-do-wziecia-udzialu-w-badaniu-ankietowym

----------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Świerklany ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Świerklany z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Konsultacje społeczne trwają od 19.01.2018 r. do 17.02.2018 r. i będą prowadzone w następującej formie:
1. zbieranie uwag w postaci elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag. Wypełniony formularz można dostarczyć:
drogą korespondencyjną na adres urzędu: Urząd Gminy Świerklany,
ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice
drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, Jankowice.
Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, a także interesariuszy rewitalizacji określonych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017, poz. 1023),
w szczególności z terenu sołectwa Jankowice.

zal1map zal2map