herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Informacja o XXXVII sesji Rady Gminy Świerklany

Informuję, że w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się sesja Rady Gminy. 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23.10.2017 r.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świerklany w roku szkolnym 2016/2017.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świerklany.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2018-2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 168/XXV/16 Rady Gminy Świerklany w sprawie  budżetu Gminy Świerklany na rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2024.

10. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowanych zwolnień na 2018 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na 2018 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2018 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2018 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Żory.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Świerklany na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Świerklany na stałe obwody głosowania.

18. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

19. Interpelacje radnych.

20. Wnioski, pytania i oświadczenia radnych.

21. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Świerklany

Justyna Błatoń

Sesja Rady Gminy On line

akcja zima

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

 

 

telefony
 

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326