herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

WAŻNE – Zasiłek szkolny 2018/2019

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który z powodu zdarzenia losowego (na przykład śmierci rodzica czy pożaru) znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ma charakter jednorazowy, a wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy Świerklany w terminie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł, przy czym od 1 listopada 2018 roku kwota ta wynosić będzie 650 zł.

Poniżej przedstawiamy szczegółową informację na ten temat oraz zamieszczamy druki wniosków do pobrania. Druki te dostępne są również w Referacie Księgowości i Finansów Urzędu Gminy Świerklany (II piętro).

szczegółowa informacja o zasiłku szkolnym 2018/2019

wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

oświadczenie o stanie rodziny

pełnomocnictwo

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326