herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Rady sołeckie

Rady sołeckie są organami wspomagającymi sołtysów, którzy z kolei są organami wykonawczymi poszczególnych sołectw. Rada sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. Współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa oraz inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa. Składa się z sześciu członków i sołtysa jako przewodniczącego. Obraduje na posiedzeniach odbywających się nie rzadziej niż raz na kwartał.

Obecnie na terenie Gminy Świerklany działają trzy rady sołeckie.

Rada Sołecka w Jankowicach

Sołtys: Jerzy Rugor
tel. 32 739 47 21

Członkowie Rady:

Bluszcz Danuta
Kasparek Urszula
Kozik Adam
Szlosarek Grażyna
Śliwa Natalia
Wieszala Teresa

Rada Sołecka w Świerklanach Dolnych

Sołtys: Krzysztof Klyta
tel. 32 430 49 92                 
Członkowie Rady: Andrzej Horzella
Lidia Małysa
Urszula Oślislok
Alojzy Paszenda
Dariusz Staniucha
Krzysztof Swaczyna

Rada Sołecka w Świerklanach Górnych

Sołtys: Dorota Tyman
tel. 32 430 49 14                 
Członkowie Rady: Leon Karwot
Maria Koleczko
Bożena Kopiec
Jadwiga Smiatek
Danuta Ucher
Helena Wojciechowska

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326