herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Informacja o XXXVIII sesji Rady Gminy Świerklany

Informuję, iż w dniu 14 grudnia 2017r. o godz. 15,30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30.11.2017r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 168/XXV/16 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2017.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklany na lata 2017-2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Świerklany, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
7. Budżet Gminy Świerklany na rok 2018:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
2) odczytanie opinii RIO w Katowicach w sprawie projektu uchwały budżetowej;
3) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisji Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały budżetowej;
4) dyskusja nad przedstawionym projektem;
5) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklany na lata 2018-2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej kalkulowanej do opróżniania i transportu 1 m3 nieczystości ciekłych dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklanach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.
12. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Miastem Rybnik.
13. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany.
14. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
15. Interpelacje radnych.
16. Wnioski, pytania i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Świerklany
Justyna Błatoń

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

 

 

telefony
 

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326