Sprawdź ważność swojego dowodu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że w minionym roku dla 4 mln 729 tys. Polaków upłynął termin ważności posiadanego dowodu osobistego, z czego prawie 870 tys. osób nadal nie wystąpiło z wnioskiem o wydanie nowego dokumentu tożsamości. W samym województwie śląskim ważnego dowodu osobistego nie posiada blisko 73 tys. mieszkańców. Ponadto, w pierwszym kwartale 2018 roku upływa termin ważności dowodów osobistych kolejnego miliona osób.

W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców naszej gminy, aby sprawdzili ważność posiadanych przez siebie dowodów osobistych i w przypadku stwierdzenia ich nieważności lub zbliżającego się upływu terminu ważności jak najszybciej zwrócili się do Urzędu Gminy Świerklany z wnioskiem o wydanie nowego dokumentu. Można to zrobić osobiście – Referat Spraw Obywatelskich (I p.) w godzinach pracy UG lub też skorzystać ze strony internetowej obywatel.gov.pl i za jej pośrednictwem złożyć wniosek (osoby posiadające podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePUAP).

nowy dowod1 0300