herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Projekt na finiszu

eInclusion_logosy_html_5a994204
eInclusion_logosy_html_3ec37d2f eInclusion_logosy_html_233185a2
Zakończyła się realizacja unijnego projektu pt. „Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany", w ramach którego 50 gospodarstw domowych o niskich dochodach z terenu Jankowic i Świerklan otrzymało w użyczenie darmowy komputer wraz z dostępem do internetu. Przedsięwzięcie realizowane było ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion".
W ramach projektu gmina pozyskała kwotę blisko 310 tys. zł, która posłużyła jej m.in. na zakup, instalację i późniejszą modernizację sprzętu komputerowego oraz na dostawę łącza i opłacanie comiesięcznych rachunków za internet, a także na przeszkolenie beneficjentów projektu.
W trakcie trwania projektu każdy wydatek dzielony był w następujący sposób: 85 proc. środki unijne, 15 proc. środki budżetu gminy. Pod koniec sierpnia gmina złożyła we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie wniosek o płatność końcową, który zamyka finansowanie projektu z udziałem funduszy unijnych. Przez kolejne pięć lat gmina zobowiązana będzie do utrzymania trwałości projektu – oznacza to, że komputery pozostaną w domach mieszkańców do sierpnia 2017 roku.
Więcej w najbliższym wydaniu Kuriera Gminy Świerklany.

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326