Kolejne zagrożenie ptasią grypą

W związku z ponownym zagrożeniem wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków, apelujemy do hodowców drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw, w których hodowany jest drób. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek, dlatego należy pamiętać o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

- przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, tak by uniemożliwić kontakt z dzikim ptactwem;

- przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

- karmić i poić drób w zamkniętych pomieszczeniach, do których nie mają dostępu dzikie ptaki;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu można rozpoznać, gdy następują: zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

Podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej drobiu  należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii -  nr tel. 32 42 28 632. 

  ptasia grypa