herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

300 zł na ucznia – złożyłeś już wniosek?

Do 30 listopada br. można składać wnioski w sprawie świadczenia pn. „Dobry start”, przewidującego wypłatę kwoty 300 zł dla każdego ucznia. Po upływie tego terminu wnioski pozostaną bez rozpatrzenia. Wypełniony formularz (do pobrania poniżej) należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerklanach - ul. Strażacka 1.

Przypominamy, że rządowy program skierowany jest do uczniów aż do ukończenia przez nich 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24 roku życia. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo i wynosi 300,00 zł na każde dziecko uprawnione do otrzymania pomocy.

Informacji na temat programu „Dobry Start” można zasięgnąć w GOPS Świerklany tel. (32) 430 42 54, http://ops.swierklany.pl/, jak również znajdują się one na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - https://www.mpips.gov.pl/

Wniosek o przyznanie świadczenia „Dobry start”

Załącznik do wniosku o przyznanie świadczenia „Dobry start”

dobry start

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326