herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Dotacje na likwidację pokryć dachowych zawierających azbest

Jeszcze tylko przez kilka dni – do 25 kwietnia br. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach projektu grantowego pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego”, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego - typ 2. projektu „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest”). Zachęcamy naszych mieszkańców do zapoznania się z tematem, dzięki czemu będą oni mieli możliwość uzyskania finansowego wsparcia na demontaż wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport oraz unieszkodliwienie. Chodzi głównie o azbestowe pokrycia dachowe, gdzie maksymalna wysokość dotacji może wynieść nawet 100 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Formularz wniosku udziału w projekcie dostępny jest w Starostwie Powiatowym w Rybniku przy ul. 3 Maja 31 (Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. 221 oraz ze strony internetowej starostwa – pod adresem http://www.starostwo.rybnik.pl/aktualnosci-powiatu/1922-masz-azbest-jestes-mieszkancem-powiatu-rybnickiego-pomozemy-ci-sie-go-pozbyc-zdobadz-dotacje-na-usuniecie-azbestu-zloz-wniosek Tam też znajdują się dodatkowe informacje na ten temat. Można również zadzwonić i dopytać o szczegóły - tel. (32) 416 13 56, 416 13 25 lub 416 13 53.

 

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326