herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Zachęcamy działające w gminie stowarzyszenia, szkoły i inne podmioty do udziału w konkursie ofert, ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach i poświęconym tematowi rozwoju gospodarczego oraz rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych. Jeśli działasz w stowarzyszeniu i masz ciekawy pomysł na zorganizowanie warsztatów, konferencji czy stworzenie prezentacji multimedialnej przedstawiającej uroki gminy Świerklany i Śląska, dowiedz się szczegółów.
Na wsparcie mają szansę działania o regionalnym charakterze, a więc skierowane nie tylko do mieszkańców naszej gminy. Zadania zgłaszane do konkursu mogą być realizowane w szczególności poprzez organizację warsztatów, konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów oraz innych imprez o tematyce gospodarczej, jak również poprzez promowanie atrakcyjności inwestycyjnej i możliwości eksportowych województwa śląskiego oraz wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, katalogów, także z wykorzystaniem technik multimedialnych.
Ponieważ wymogiem konkursu jest, aby zadanie zgłaszane przez podmiot podległy gminie posiadało rekomendację jednostki samorządu terytorialnego, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy - tel. (032) 432 75 18 begin_of_the_skype_highlighting              (032) 432 75 18      end_of_the_skype_highlighting.
Oferty należy składać przed rozpoczęciem realizacji zadania, w terminach: do 17 lutego 2010 r. – rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 10 marca 2010 r. oraz do 1 czerwca 2010 r. - rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30 czerwca 2010 r. O przyjęciu oferty do rozstrzygania w danym terminie decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego potwierdzona właściwą pieczęcią. Szczegóły znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego www.silesia-region.pl, w zakładce „konkursy”. Tam też dostępny jest formularz wniosku.

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326