herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ważne komunikaty

Aktualności

DSC 0542

W dniu 19 lipca 2016 roku Gmina Świerklany podpisała umowę na realizację projektu pn „Rozbudowa kompleksu oświatowego poprzez budowę dodatkowej części 4-oddziałowego budynku Przedszkola nr 2 w Świerklanach wraz z kuchnią i remontem pomieszczeń”  Poddziałania 12.1.2 Edukacja wychowania przedszkolnego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewóztwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Gmina Świerklany
Numer umowy: UDA-RPSL.12.01.02-24-02AD/15
Wartość całkowita projektu: 5 306 440,29 zł
Dofinansowanie: 2 339 979,09 zł

Głównym celem projektu była poprawa jakości i efektywności edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie odsetka dzieci w wieku 3-4 lat korzystających z infrastruktury przedszkolnej do ok. 60% w sołectwie Świerklany Dolne (oraz ok. 30 % na obszarze całej gminy), poprzez przebudowę Przedszkola nr 2 w Świerklanach wraz z jego infrastrukturą, remontem pomieszczeń wcześniej użytkowanych oraz doposażenie sal w pomoce niezbędne do realizacji projektu, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

W ramach projektu powstała nowa infasrtuktura przedszkola, która może pomieścić 100 dzieci w wieku przedszkolnym. Nowo powstałe przedszkole składa się z: 4 sal zajęciowych, sali ruchowej, pomieszczeń socjalnych, kuchni oraz stołówki dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 

Zrealizowane zadania w ramach projektu:
 
Zadanie nr 1: Budowa budynku przedszkola wraz z zapleczem kuchennym dotyczyło:
- wykonania robót budowlanych polegających na robotach przygotowawczych, robotach ziemnych, robotach izolacyjnych, wykonaniu fundamentów, stropów, ścian, schodów, dachu, stolarki zewnętrznej, stolarki wewnętrznej, wykonaniu posadzki, tynków, okładzin ścian, robót związanych z malowaniem pomieszczeń,wykonaniu elewacji budynku, zamontowaniu dźwigu kuchennych oraz platformy dla niepełnosprawnych.
- wykonania robót budowlanych zewnętrznych obejmujących wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, podestów oraz schodów zewnętrznych, podjazdów dla wózków osób niepełnosprawnych,
- wykonania elementów małej architektury,
- wyposażenia pomieszczeń w niezbędne doposażenie tj.: meble, krzesła, sprzęt audiowizualny (telewizor, komputery) niezbędny do prawidłowego funkcjonowania przedszkola,
- wyposażenia kuchni,
- remontu wodociągu,
- wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego,
- wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wykonania instalacji gazowej,
- wykonania instalacji C.O. oraz kotłowni,
- wykonania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
- wykonania instalacji elektrycznej,
- wykonania oznakowania wewnętrznego budynku z wyposażeniem w sprzęt p.poż.

Zadanie nr 2: Remont pomieszczeń Przedszkola
Wykonano remont pomieszczeń w starym przedszkolu poprzez
- roboty związane z urządzeniem pomieszczenia gospodarczego (czystościowego)
- roboty związane z wymianą wykładzin podłogowych
- roboty związane z odtworzeniem okładzin ściennych z płytek ceramicznych i posadzek z płytek gresowych po robotach instalacyjnych
- roboty malarskie
 
Zadanie nr 3: Promocja projektu
 
Przeprowadzono promocję projektu poprzez zamieszczenie informacji na stronie www oraz "Kurierze Gminy Świerklany. Obok przedszkola zamontowano pamiątkową tablicę. Tablica pamiątkowa została również zamontowana wewnątrz przedszkola.

Całość ww. prac została ukończona w sierpniu 2016 roku.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
efrr
 

kadencja20142018 2

Sesja Rady Gminy On line

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe