herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ważne komunikaty

Aktualności

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności zadań edukacyjno – wychowawczych dla 125 dzieci oraz utworzenie 59 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego wraz z doposażeniem placówki w pomoce dydaktyczne. W ramach projektu dla 125 wychowanków przedszkola zaplanowano również organizację dodatkowych zajęć na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównujących ich szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów.

Zadania realizowane będą w Przedszkolu Nr 2 w Świerklanach, w terminie od 1 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.

OPIS ZADAŃ W PROJEKCIE

1. Stworzenie i doposażenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego

- w ramach zadania zostały stworzone dwie dodatkowe grupy przedszkolne po 25 dzieci oraz do grupy niepłenej zrekrutowano dodatkowo 9 dzieci,
- w początkowym etapie realizacji projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne.

Funkcjonowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w godzinach otwarcia przedszkola tj. 7:00 do 16:00.

2. Organizacja dodatkowych zajęć logopedycznych dla nowo powstałych miejsc wychowania przedszkolnego oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania

- w początkowym etapie realizacji projektu zakupione zostaną materiały niezbędne do realizacji zajęć logopedycznych,
- zajęcia będą skierowane do uczniów z wadami wymowy (zostaną utworzone 4 grupy).

3. Organizacja dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania

- w początkowym etapie realizacji projektu zakupione zostaną materiały niezbędne do realizacji zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej,
- zajęcia będą skierowane do wychowanków przedszkola z wadami postawy, posiadającymi orzeczenie od lekarza lub pielęgniarki (utworzone zostaną 4 grupy).

4. Organizacja dodatkowych zajęć terapeutycznych przy użyciu rytmiki oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania

- w początkowym etapie realizacji projektu zakupione zostaną materiały niezbędne do realizacji zajęć terapeutycznych przy użyciu rytmiki,
- zajęcia skierowane będą do wychowanków przedszkola, zgodnie z zapotrzebowaniem (utworzonych zostanie 5 grup)

- zajęcia terapeutyczne przy użyciu rytmiki pozwolą na nabycie wśród dzieci następujących kompetencji:

* pracy w grupie
* umiejętności wykonywania wspólnych zadań
* koordynacji ruchów
* poczucia rytmu
* pozytywnie wpłyną na chód dziecka.

5. Organizacja zajęć rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania

- w początkowym etapie realizacji projektu zakupione zostaną materiały niezbędne do realizacji zajęć,
- zajęcia skierowane będą do wychowanków przedszkola, zgodnie z zapotrzebowaniem (utworzone zostaną 4 grupy)
- podczas zajęć dzieci będą nabywać umiejętności:

* praca w grupie
* odpowiednie zachowanie w sytuacjach
* postrzegania wykonywanych czynów z punktu widzenia drugiej osoby
* rozumienia uczuć i sposoby myślenia innych.

6. Studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej

- w początkowym etapie realizacji projektu wybrana zostanie osoba – nauczyciel Przedszkola Nr 2 w Świerklanach, która podejmie studia podyplomowe na kierunku gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

WARTOŚĆ PROJEKTU WRAZ Z KWOTĄ DOFINANSOWANIA

łączna wartość projektu: 338 561,92

dofinansowanie: 287 777,63

wkład własny: 50 784,29

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskeigo Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

EFS RGB

kadencja20142018 2

Sesja Rady Gminy On line

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe