herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ważne komunikaty

Aktualności

101 4277Gmina Świerklany uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.: „Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku - autonomicznego oświetlenia solarnego na terenie Gminy Świerklany” Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Gmina Świerklany
Numer umowy: UDA-RPSL.04.01.02-24-027H/16
Wartość całkowita projektu: 425 637,52 zł (kwota z umowy o dofinansowanie)
Dofinansowanie: 300 000,00 zł (kwota z umowy o dofinansowanie)

Głównym celem projektu był wzrost poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Świerklany.

Celami dodatkowej to:
- spadek emisji gazów cieplarnianych jak: CO2 i PM10.
- wzrost bezpieczeństwa na ulicach bądź częściach, gdzie realizowany jest projekt.

W ramach projektu powstała infrastruktura oświetleniowa umożliwiająca wykorzystanie energii przyjaznej środowisku.

W ramach realizacji projektu zamontowano 36 lamp LED wraz z modułami fotowoltaicznymi na następujących ulicach:

Świerklany:
- ul. Świerkowa – 6 szt,
- ul. Tęczowa – 9 szt,
- ul. Stokrotkowa – 3 szt,
- ul. Łokietka – 3 szt,
- ul. Stawowa – 6 szt.
Jankowice:
- ul. Równoległa – 6 szt,
- ul. Jaworowa – 3 szt.

Zrealizowane zadania w ramach projektu:

Zadanie nr 1: Przygotowanie dokumentacji projektowej
W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową w celu uzyskania dofinansowania tj:
1) dokumentację techniczną w skład, której wchodziła:
- wykonanie projektu budowlanego budowy urządzeń fotowoltaicznych spełniających funkcję oświetlenia dojazdu do posesji na terenie Gminy Świerklany wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych,
- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru dla ww. projektu, - sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
2) wykonanie niezbędnych analiz.

Zadanie nr 2: Budowa infrastruktury oświetlenia
Przedmiotem zadania była budowa infrastruktury oświetlenia umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku – autonomicznego oświetlenia solarnego na terenie Gminy Świerklany w Świerklanach przy ulicy: Świerkowej, Tęczowej, Stokrotkowej, Łokietka, Stawowej, oraz w Jankowicach przy ulicy: Równoległej i Jaworowej.
Zakres inwestycji obejmował:
- wykonanie wykopów pod fundamenty słupa solarnego,
- posadowienie fundamentów słupów lamp solarnych w gruncie,
- montaż słupów do fundamentów i konstrukcji wsporczych,
- montaż paneli fotowoltaicznych i opraw LED, podłączenie elektryczne elementów składowych lampy solarnej, montaż sterownika lampy oraz jego oprogramowania,
- uruchomienie i testowanie lamp solarnych,
- kontrola jakości.

Zadanie nr 3: Promocja projektu
Przeprowadzono promocję projektu poprzez zamieszczenie informacji na stronie www oraz "Kurierze Gminy Świerklany. Obok Urzędu Gminy zamontowano pamiątkową tablicę. Na słupach zamontowano pamiątkowe tabliczki.

Realizacją projektu zakończono w listopadzie 2016 roku.

101 4271 101 4273101 4275 101 4278101 4282

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regiolangego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

.
efrr

kadencja20142018 2

Sesja Rady Gminy On line

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe