herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ważne komunikaty

Aktualności

Gmina Świerklany uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.: „Budowa kanalizacji w zakresie zlewni P1 w Jankowicach – rejon ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej” Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Gmina Świerklany
Numer wniosku: WND-RPSL.05.01.02-24-07A1/16
Wartość całkowita projektu: 12 017 004,95 zł (kwota z umowy o dofinansowanie)
Dofinansowanie: 4 629 216,62 zł (kwota z umowy o dofinansowanie)

Projekt dotyczy budowy kanalizacji w sołectwie Jankowice w rejonie ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozwej, Topolowej oraz Akacjowej. W ramach projektu przewidziano budowę ok. 10 km kanalizaji, budowę 3 przepompowni oraz punktu zlewnego zlokalizowanego przy ul. Nowej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regiolangego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

efrr

kadencja20142018 2

Sesja Rady Gminy On line

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe