herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ważne komunikaty

Aktualności

EFS POZIOM kolor

RADOSNE PRZEDSZKOLE+

Radosne Przedszkole + jest projektem realizowanym we wszystkich szkołach w Gminie Świerklany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

CELEM PROJEKTU Głównym celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności zadań edukacyjno-wychowawczych dla 50 dzieci z Przedszkola nr 2 w Świerklanach oraz utworzenie 17 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 w Świerklanach wraz doposażeniem placówki w pomoce dydaktyczne. W ramach projektu dla 50 wychowanków przedszkola zaplanowano również organizację dodatkowych zajęć na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównujących ich szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów. Ponadto zaplanowano realizację 2 szkoleń z zakresu pedagogiki specjalnej dla zatrudnionych w przedszkolu 16 nauczycieli. Okres finansowania nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego wyniesie 11 m-cy (od 1 września 2018 do 31 lipca 2019).

DZIĘKI PROJEKTOWI powstanie 1 nowa grupa (17 nowych miejsc) wychowania przedszkolnego w Gminie Świerklany. Grupa ta zostanie doposażona w niezbędne pomoce i umeblowanie.

Doposażony zostanie także znajdujący się przy przedszkolu plac zabaw.

Dodatkowo 50 dzieci w wieku przedszkolnym weźmie udział w zajęciach dodatkowych z zakresu:

- logopedii, gimnastyki korekcyjnej,

- rozwijania umiejętności społeczno – emocjonalnych

 - zajęć terapeutycznych z rytmiki.

Ponadto 16 nauczycieli z Przedszkola nr 2 w Świerklanach podniesie swoje kompetencje w zakresie pedagogiki i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Realizacja projektu RADOSNE PRZEDSZKOLE +, którego wartość wynosi 202 825,00 zł (w tym 172 401,25 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 30 423,75 zł z budżetu gminy), zakończy się 31 lipca 2019 roku.

 

kadencja20142018 2

Sesja Rady Gminy On line

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe