herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Aktualności

W terminie od 1 czerwca do 16 czerwca br. można składać propozycje do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Tym samym startuje kolejna – IV już edycja BO. Na zadania finansowane w ramach budżetu obywatelskiego zarezerwowana została ta sama kwota, co dotychczas, czyli 150 tys. zł - po 50 tys. zł dla każdego z sołectw. 

Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec danego sołectwa, który ukończył 16 rok życia. A jakie projekty mają szansę na sfinansowanie? Przede wszystkim takie, które są możliwe do realizacji w danym roku budżetowym i nie kolidują z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy projektów inwestycyjnych), a przy tym wpisują się w następujące dziedziny:

- kulturę,

- rekreację,

- edukację publiczną,

- porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,

- inne dziedziny, zgodne z zadaniami własnymi gminy.

Dodać należy, że wartość projektu/projektów nie może przekroczyć całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego w danym sołectwie (a więc 50 tys. zł).

Formularze wniosków dostępne są w :

- Urzędzie Gminy Świerklany,

- Śląskiej Galerii Malarstwa „Jan” w Jankowicach

- Gminnej Bibliotece Publicznej w Jankowicach

(w godzinach otwarcia ww. placówek)

Można je również pobrać ze strony internetowej www.swierklany.pl (zakładka BUDŻET OBYWATELSKI), gdzie zamieszczony jest też regulamin BO oraz poniżej.

Szczegółowe informacje na ten temat udzielane są pod numerami telefonów: (32) 432 75 33, 432 75 31.

Harmonogram realizacji BO na 2020 r.

  • 1–16 czerwca 2019 r. - Składanie propozycji do Budżetu Obywatelskiego na formularzach.
  • 19 czerwca – 15 lipca 2019 r. - Ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków.
  • do 31 lipca 2019 r. - Ogłoszenie listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie oraz listy projektów odrzuconych.
  • do 15 sierpnia 2019 r. - Losowanie numerów i ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie.
  • 1 – 16 września 2019 r. - Głosowanie nad projektami.
  • do 30 września 2019 r. - Ogłoszenie wyników.
  • do 15 listopada 2019 r. - Wprowadzenie do budżetu Gminy projektów wybranych do realizacji.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Wójta Gminy Świerklany wraz z Regulaminem Budżetu Obywatelskiegoegulaminem Budżetu Obywatelskiego

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 - format pdf)

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 - format doc)

Lista poparcia dla projektu (załącznik nr 2 - format pdf)

Lista poparcia dla projektu (załącznik nr 2 - format doc)

Oświadczenie wnioskodawcy (załącznik nr 3 - format pdf)

Oświadczenie wnioskodawcy (załącznik nr 3 - format doc)

kadencja20142018 2

Sesja Rady Gminy On line

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe