herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Aktualności

Działające w gminie organizacje pozarządowe informujemy o tym, że w dniu dzisiejszym (12 maja br.) ruszył Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19. Zachęcamy do zaznajomienia się z powyższym tematem nasze stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, parafie, itd.

Wsparcie finansowe wynoszące nawet sto procent kosztów można uzyskać na:

1. Działania wspierające (Priorytet 1 – max. 50 tys. zł):

– uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych.

2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2 – max. 40 tys. zł):

– realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;

– realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;

– zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;

– wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Kto może złożyć wniosek ?         

1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w szczególności:

– stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe),

– związki stowarzyszeń,

– fundacje,

– jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.

2. Instytucje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3. Spółdzielnie socjalne.

4. Koła gospodyń wiejskich.

5. Spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Więcej informacji na: https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19 

kadencja20142018 2

Sesja Rady Gminy On line

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe