herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ważne komunikaty

Aktualności

Wraz z nastaniem miesiąca września br., na terenie całego kraju rozpocznie się Powszechny Spis Rolny. Prowadzony będzie on w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz w gospodarstwach rolnych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Ustawa z 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego spisu rolnego oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu. Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

- samospis - poprzez stronę internetową Głównego Urzędu Statystycznego (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl),

- odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,

- odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Przekazane informacje będą agregowane, tak, aby nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw rolnych. Analiza danych pozwoli na zaplanowanie środków finansowych na inwestycje lokalne i ogólnokrajowe.

Powszechny Spis Rolny przeprowadzony zostanie w kraju od 1 września do 30 listopada 2020 r. Więcej informacji na www.spisrolny.gov.pl

spis rolny

kadencja20142018 2

Sesja Rady Gminy On line

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe