herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ważne komunikaty

Aktualności

Przedsiębiorców z terenu naszej gminy pragniemy poinformować o kolejnej możliwości uzyskania wsparcia, dzięki realizowanemu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej projektowi „Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (STEP)”. Projekt ten składa się z dwóch ścieżek: I ścieżka – Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt oraz II ścieżka – Innovation Coach, realizowana we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej. Dzięki udziałowi w jednym z ww. programów przedsiębiorcy mogą sprawdzić swój pomysł na projekt – to, czy mają szansę uzyskać na niego dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), a także zbadać potencjał innowacyjny swojej firmy.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat.

I ścieżka – Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt

I ścieżka adresowana jest przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy są zainteresowani prowadzeniem prac B+R+I i którzy mają co najwyżej niewielkie doświadczenie w aplikowaniu o środki europejskie. Firmy zgłaszające się do STEP I powinny posiadać sprecyzowany pomysł na projekt i jedynie poszukiwać odpowiedniego źródła jego sfinansowania.

W celu rejestracji do STEP I, wystarczy wejść na stronę internetową www.step.gov.pl, wypełnić i wysłać formularz do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich właściwego dla miejsca realizacji pomysłu. Konsultanci sprawdzą, czy pomysł wpisuje się w Program Operacyjny Inteligentny Rozwój lub wskażą inne źródła jego sfinansowania. Jeśli pomysł wpisuje się w PO IR, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej umożliwi pomysłodawcy współpracę z ekspertem branżowym lub ekspertem z zakresu analizy finansowej. Przygotują oni analizę mocnych i słabych stron pomysłu, wskażą te elementy, które warto wzmocnić ubiegając się o środki z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

II ścieżka – Innovation Coach

Projekt Innovation Coach to II ścieżka Instrumentu STEP realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy są gotowi rozpocząć proces wdrażania innowacji w swoich firmach. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest brak doświadczenia w aplikowaniu o środki na działania B+R+I, w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Horyzont 2020.

Aby skorzystać z instrumentu wystarczy wejść na stronę www.innovationcoach.pl i zarejestrować swoją firmę. Konsultant sprawdzi poziom zaawansowania przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej oraz realizacji prac B+R+I. W dalszej kolejności przedsiębiorcy zostanie przydzielony ekspert z bazy coachów. Coach wspólnie z przedsiębiorcą przeanalizuje potencjał przedsiębiorstwa, możliwości i zasoby w zakresie B+R+I. W wyniku coachingu ekspert przygotuje indywidualne rekomendacje dla przedsiębiorcy zawierające między innymi kierunki i ścieżki wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie oraz wskaże  możliwość pozyskania środków na innowacje z Unii Europejskiej.

W ramach opisywanego projektu oferowane jest wsparcie dla firm na wielu etapach, w ramach takich inicjatyw jak:

Dni Informacyjne – podczas których można dowiedzieć się więcej o projekcie Innovation Coach, I ścieżce instrumentu STEP – Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt oraz dostępnych środkach dla przedsiębiorców w ramach PO IR oraz Horyzont 2020.

Konsultacje dla przedsiębiorców – prowadzone przez ekspertów z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, Poznańskiego Parku Technologicznego oraz Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej i mające na celu identyfikację potrzeb przedsiębiorcy oraz jego możliwości.

Usługę coachingu innowacji – prowadzoną przez wykwalifikowanych ekspertów branżowych. Usługa ma na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa w kontekście wdrażania innowacyjnych rozwiązań, analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron firmy. Wynikiem coachingu będzie opracowanie przez eksperta indywidualnych rekomendacji dla firmy zawierających wypracowany wspólnie z przedsiębiorcą pomysł na implementacje innowacji, jak również wskazanie sposobu jej sfinansowania z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Specjalistyczne warsztaty z obszaru B+R+I – podczas których przedsiębiorcy mogą poznać specyfikę prowadzenia i strukturyzacji projektów badawczo-rozwojowych, tworzenia modeli finansowych, zasady ochrony własności intelektualnej, czy też możliwości pozyskania dofinansowania na realizację swoich pomysłów biznesowych z Unii Europejskiej.

Źródło: https://www.kpk.gov.pl/inne-programy/instrument-step

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

spis rolny

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe