herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Na prośbę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. prezentujemy informację na temat tego, co ma ona w ofercie oraz kto może korzystać z jej bezpłatnych usług doradczych.

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny i wzrost eksportu, a także rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. Bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.

Jedno z działań, jakie prowadzi PARP, wpisuje się w ideę rządowego programu Dostępność Plus – chodzi o dofinansowanie do projektów, które uwzględniają potrzeby osób starszych oraz osób z ograniczeniami w mobilności czy percepcji (osoby poruszające się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich, a także osoby niesłyszące, niedowidzące, itp.). Inny projekt - Akademia PARP - zakłada organizację bezpłatnych szkoleń internetowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Posługując się metodą zdalnej edukacji (e-learning), Agencja upowszechnia w ten sposób dostęp do wiedzy biznesowej. Tu oferta skierowana jest zarówno do tych, którzy już działają na rynku, jak i do tych, którzy dopiero myślą o założeniu własnej firmy.

Wśród innych usług Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości są usługi informacyjne, szkoleniowe i mentoringowe z zakresu: prawa, międzynarodowych zamówień publicznych, zarządzania, marketingu czy finansowania działalności gospodarczej. PARP wspiera ponadto powiązania pomiędzy młodymi firmami (startupami) i dużymi przedsiębiorstwami oraz polskimi i zagranicznymi kontrahentami.

Szczegóły pod numerami telefonów: 801 332 202 / 22 574 07 07 oraz na www.parp.gov.pl

kadencja20142018 2

akcja zima

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe