Informujemy, że za całość zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Świerklany odpowiedzialny jest w sezonie zimowym 2019/2020 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Z kolei, za drogi powiatowe i wojewódzkie odpowiadają: Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku oraz Przedsiębiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe i Sprzętowo-Projektowe „Dominik”. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym wykazem numerów telefonów, który dostępny jest poniżej.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Świerklanach

– odpowiedzialny za zimowe utrzymanie dróg gminnych

- telefon całodobowy – 574 377 114

- telefon stacjonarny – 32 4408739, 32 4408738 - w godzinach urzędowania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach. 

 

Za drogi powiatowe i wojewódzkie odpowiadają:

- za ul. Wodzisławską, ul. 3 Maja w Świerklanach - Przedsiębiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe i Sprzętowo Projektowe „Dominik” - Lider Konsorcjum,

tel. 728855706698225932, 795567597;

- za ul. Świerklańską, Nową w Jankowicach, ul. Żorską, Rybnicką, Plebiscytową,

Kościelną, Boryńską i Szerocką w Świerklanach - Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku,

tel. (32) 422 74 78, (32) 422 78 74.

zima