W ramach współpracy z powiatem rybnickim, Stowarzyszenie DOGMA z Katowic realizuje zadanie polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. Z usług punktów mogą korzystać także mieszkańcy naszej gminy, którzy nie są w stanie ponieść kosztów otrzymania takiej pomocy odpłatnie. Szczegóły poniżej.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zorganizowane zostały w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego mieszczą się one w następujących lokalizacjach:

1) W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku

(ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik), pokój nr 322 (II piętro)

w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 08.00 – 12.00, w każdym z tych dni.

W punkcie tym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci oraz radcy prawni.

 

2) W siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce–Leszczynach

(ul. Przedszkolna 1, 44-238 Czerwionka–Leszczyny)

w dniach poniedziałek – piątek godz. 13.00 – 17.00

Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska, 48 lok. 2, 40-074 Katowice.

 

3) W siedzibie Izby Rzemieślniczej w Rybniku

(ul. 3 Maja 18, 44-200 Rybnik), pokój nr 8 (parter)

w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 16.00 – 20.00, w każdym z tych dni.

Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska, 48 lok. 2, 40-074 Katowice.

 

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą zgłaszać chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

WAŻNE - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym lub osobistym umówieniu terminu wizyty. Numer telefonu do zapisów: 32 416 13 46

Uwaga! Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w tym osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku i złożą stosowne oświadczenie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Szczegóły na https://starostwo.rybnik.pl/informator/nieodplatna-pomoc-prawna/ oraz www.dogma.org.pl