Na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego opracowywany jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Zachodniego, który określi dalszy kierunek rozwoju systemu transportowego w naszej gminie oraz w powiecie, w zgodzie z ideą zrównoważonej mobilności. W związku z powyższym zaplanowano badanie dotyczące codziennych podróży mieszkańców. Jego celem jest poznanie ich oczekiwań – tak, aby możliwe było zaproponowanie możliwie najkorzystniejszych działań i rozwiązań, które docelowo przyczynią się do ułatwienia codziennych przemieszczeń w sposób najbardziej przyjazny środowisku.

Badanie jest anonimowe i trwa około 15 minut, a pytania będą dotyczyć wykonywanych przez mieszkańców przemieszczeń do miejsc pracy, nauki czy też w innym celu, a także preferencji w zakresie rozwoju systemu transportu. W imieniu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie internetowej, która jest dostępna pod adresem: https://forms.office.com/e/7kEYRqJsbR Uwagi poprzez formularz elektroniczny można zgłaszać do 19 maja 2023 r.

Serdecznie zapraszamy również do udziału w spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku (sala nr 200), w dniu 24 kwietnia br. o godz. 17:00. Na spotkaniu tym, wykonawca dokumentu – firma VIA VISTULA Sp. z o.o. przedstawi prezentację na temat idei zrównoważonej mobilności, dokumentu Planu mobilności i korzyści, jakie z niego wynikają. W drugiej części głos zostanie oddany mieszkańcom. Z pomocą ekspertów oraz dostępnych map będą oni mieli możliwość zgłoszenia własnych problemów czy propozycji rozwiązań, które będą mogły zostać ujęte w opracowywanym planie. 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.subregion.pl/mobilnosc 

Zapraszamy do włączenia się w proces tworzenia Planu mobilności dla Subregionu Zachodniego – Twój głos ma znaczenie!

opis grafiki: czarne napisy na białym tle, żółta i niebieska strzałka (dostepność cyfrowa)