Wyjątkowa uroczystość miała miejsce w dniu wczorajszym (20.04) w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach. Spotkanie z okazji okrągłych - 50 urodzin Gminy Świerklany zaszczyciły swoją obecnością władze parlamentarne, powiatowe i samorządowe, a także przedstawiciele instytucji i podmiotów, z którymi gmina na co dzień współpracuje.   

Na liście zaproszonych gości znaleźli się m.in.: senator Wojciech Piecha, posłanka Teresa Glenc, poseł Krzysztof Gadowski i poseł Grzegorz Matusiak, w imieniu którego wystąpił Zbigniew Superniak. Nieobecną na uroczystości europosłankę Izabelę Kloc reprezentowali Izabela i Cezary Rajca. Obecny był także Szymon Szrot - jako przedstawiciel Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Odczytany został list gratulacyjny Wiceministra Spraw Zagranicznych Pawła Jabłońskiego, jak również wiele ciepłych słów skierowanych zostało pod adresem Wójta Gminy Tomasza Pieczki przez Jana Chrząszcza – Wicewojewodę Śląskiego, który pogratulował włodarzowi i mieszkańcom okrągłego jubileuszu i życzył kolejnych owocnych lat samorządowej działalności.

W programie uroczystości znalazła się część oficjalna, na którą złożyło się odśpiewanie hymnu narodowego oraz przemowy i gratulacje gości, a także część artystyczna w wykonaniu wychowanków Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 2 w Świerklanach oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach i chóru Gaudeo. 

Specjalną nagrodę – Złotą Odznakę „Zasłużony dla województwa śląskiego” odebrał tego dnia radny Adam Szulik, który przez wiele lat pełnił funkcję sołtysa w Jankowicach, jak również reprezentował jankowicką OSP. Odznakę tę wręczył mu przewodniczący kapituły Jacek Świerkocki, który podkreślił, że jest to najwyższe odznaczenie, jakie Sejmik Województwa Śląskiego może przyznać.

Podczas spotkania miała także miejsce premiera filmu promocyjnego o gminie. Goście zgodni byli co do tego, że Gmina Świerklany poczyniła ogromne postępy, jeśli chodzi o jej rozwój w ostatnich latach – aktywnie sięga po środki zewnętrzne i stara się działać w wielu kierunkach, dzieląc przy tym równo finanse pomiędzy trzy sołectwa.

Relację z przebiegu czwartkowej uroczystości zamieścimy w kolejnym numerze Kuriera Gminy Świerklany. 

Opis grafiki: zdjęcia przedstawiają uczestników uroczystości składających gratulacje i wręczających kwiaty oraz dzieci występujące na scenie (dostępność cyfrowa).