W odpowiedzi na ofertę złożoną przez Rzymsko-Katolicką Parafię Św. Anny w Świerklanach na wykonanie zadania z zakresu działania: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – tytuł projektu: „Na Fali w pełnej wolności”, informujemy, że w wyznaczonym terminie, tj. od 24.04 do 30.04 br. nie wpłynęła żadna opinia ani sugestia. W najbliższym czasie podpisana zostanie z wnioskodawcą umowa na udzielenie dotacji.