W dniu wczorajszym, tj. 23 maja, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach  odbyło się spotkanie podsumowujące I edycję Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza, połączone z nagrodzeniem gmin, które najlepiej radzą sobie w dziedzinie ekologii. Wśród laureatów nie zabrakło naszej gminy, która jak informowaliśmy niedawno, zdobyła III miejsce w konkursie pn.: „Gmina pełną piersią”. Symboliczny czek na 150 tys. zł wójt gminy Tomasz Pieczka odebrał z rąk marszałka Jakuba Chełstowskiego. 

Była to pierwsza, pilotażowa edycja Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza, która cieszyła się dużym zainteresowaniem gmin województwa śląskiego. Jak informują organizatorzy, łączna kwota wynikająca ze złożonych wniosków o udzielenie pomocy finansowej przekroczyła dwukrotnie pulę dostępnych środków na to zadanie, która wynosiła 700 tys. zł. Nagroda cieszy tym bardziej, że w skali województwa doceniono zaledwie 5 gmin radzących sobie, zdaniem komisji konkursowej, najlepiej z poprawą jakości powietrza na ich terenie. Jesteśmy więc w ścisłej czołówce! Oceniane były trzy aspekty: efekt ekologiczny wynikający z realizacji Programu ochrony powietrza w latach 2018-2021, ilość środków przeznaczonych na działania związane z ochroną powietrza oraz najciekawsza kampania edukacyjna.

Nagroda w wysokości 150 tys. zł zostanie przeznaczona w gminie na realizację kolejnych działań proekologicznych - zakup i montaż szeroko rozumianych odnawialnych źródeł energii w samorządowych obiektach użyteczności publicznej. 

opis grafiki: zdjęcia przedstawiają uczestników spotkania podsumowującego konkurs, osoby wręczające i odbierające czeki (dostępność cyfrowa) 

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego