W związku z upływem w dniu 31.12.2023r. dotychczasowej kadencji ławników 2020-2023, informujemy, że rozpoczął się nabór kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 17.05.2023r., Rada Gminy Świerklany wybierze:

  • 2 ławników - do Sądu Okręgowego w Rybniku,
  • 2 ławników, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - do Sądu Rejonowego w Rybniku.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

Więcej informacji w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników sądowych znajdziesz na BIP Świerklany.