Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach informuje, że od dnia 1 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., w tutejszym Ośrodku będą wydawane skierowania na otrzymanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus.

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc w formie paczek żywnościowych przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

  • 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Paczka żywnościowa będzie do odbioru w ustalonym terminie (lipiec lub sierpień 2023 r.) w Parafii Św. Barbary w Rybniku-Boguszowicach, ul. Józefa Lompy 18.

Skierowania wydawane są przez pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerklanach przy ul. Kościelnej 85, na parterze w pok. 0.26 lub 0.27. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 432 75 39.