Pod egidą Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz przy udziale środków z Rządowego Programu „Polski Ład” realizowane jest u nas przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę”. Wsparciem objęta została SP nr 1 w Świerklanach i SP Jankowice.

Wsparcie to polega na uatrakcyjnieniu procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Podejmowane działania mają wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwolą urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Działania przewidziane w projekcie dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach:

organizacja 3-dniowej wycieczki do Warszawy dla ponad 70 uczestników, (wizyta m.in. na Powązkach, w Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik i w Łazienkach Królewskich).

Działania przewidziane w projekcie dla Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach:

organizacja jednodniowej wycieczki dla 70 uczestników do Krakowa (m.in.. zwiedzanie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha).

Całkowita wartość zadania wynosi 66 138,00 zł, z czego dofinansowania z budżetu państwa pozyskano 19 696,00 zł.