Dzięki staraniom władz gminy udało się pozyskać kolejne środki finansowe – tym razem na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Już wkrótce OSP Świerklany i OSP Jankowice wzbogacą się o nowy sprzęt w postaci radiotelefonów, sygnalizatorów bezruchu, latarek i węży tłocznych, a także o ubrania specjalne, buty i rękawice, które strażacy będą wykorzystywali podczas działań ratowniczych.

Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI, a ich dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 50 320,00 zł, z czego dofinansowania mamy 49 816,80 zł (do podziału pomiędzy dwie straże), a wkład własny to zaledwie 503,20 zł.

Umowa została podpisana i w najbliższym czasie dokonane zostaną zakupy wyposażenia OSP.