Na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.113.2023 Wójta Gminy Świerklany z dn. 29.05.2023 r., w dniach od 1 do 12 czerwca br. prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerklany z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. Informujemy, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga. Projekt uchwały w zaproponowanej formie zostanie przedstawiony Radzie Gminy Świerklany celem jego akceptacji.