W programie najbliższej sesji znajdą się następujące projekty uchwał:

  • w sprawie nadania statutu Żłobka w Jankowicach,
  • w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Jankowicach,
  • w sprawie zmiany uchwały nr 278/XLI/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świerklan.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekty uchwał zostają poddane społecznym konsultacjom. 

Konsultacje odbywają się w terminie od 12 do 16 czerwca 2023 roku.

Więcej informacji na temat konsultacji poniżej w poszczególnych Zarządzeniach Wójta Gminy Świerklany.

Dodany: wtorek, 13 czerwiec 2023 21:48
Wielkość: 265.86 KB