Na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.123.2023 Wójta Gminy Świerklany z dn. 12.06.2023 r., w dniach od 12 do 16 czerwca br. prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 278/XLI/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świerklany. Informujemy, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga.