Na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.124.2023 Wójta Gminy Świerklany z dn. 12.06.2023 r., w dniach od 12 do 16 czerwca br. prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Jankowicach.

Na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.125.2023 Wójta Gminy Świerklany z dn. 12.06.2023 r., w dniach od 12 do 16 czerwca br. prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Żłobka w Jankowicach.

Informujemy, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga do projektów uchwał.