W dniu wczorajszym (27.06) wójt gminy Tomasz Pieczka wraz ze skarbnikiem gminy Anną Stępień udali się do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach , gdzie miało miejsce podpisanie umów oraz wręczenie symbolicznych czeków w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Gmina Świerklany po raz kolejny znalazła się bowiem w gronie wyróżnionych samorządów i tym razem otrzyma 28 tys. zł finansowego wsparcia.

Złożony przez nas wniosek o dofinansowanie nosi nazwę „Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Jankowice poprzez zakup i montaż altany na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kościelnej 19 w Jankowicach”. Realizacja zadania pozwoli na wzbogacenie miejsca ogólnodostępnego na terenie sołectwa Jankowice o kolejny element sprzyjający integracji lokalnej społeczności. Altana stanie niedaleko tamtejszej sceny i będzie służyła zarówno widzom, jak i przygotowującym się do występu artystom, a także członkom jury (w przypadku organizowania konkursów), członkiniom kół gospodyń wiejskich, itp. Przedsięwzięcie polegać będzie na stworzeniu wolnostojącej  drewnianej konstrukcji o wymiarach 9 m x 7 m i wysokości ok. 2,5 m. Altana zostanie następnie pomalowana i orynnowana. Po przeanalizowaniu cen rynkowych koszt całości wyceniono na 56 tys. zł (zakup elementów składowych altany oraz jej wykonanie).

Sam konkurs już na stałe wpisał się w kalendarz przedsięwzięć organizowanych od 2018 r. przez władze samorządowe. Jego celem jest umożliwienie społeczności lokalnej realnego wpływu na to, w jaki sposób inwestowane są środki pochodzące z budżetu województwa i służące jego rozwojowi. Z przedstawicielami nagrodzonych w tym roku samorządów spotkali się: przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego prof. Marek Gzik oraz radni Maria Materla i Grzegorz Wolnik, którzy pogratulowali gminom aktywności i życzyli udanej realizacji wyróżnionych projektów. 

opis grafiki: zdjęcia przedstawiają uczestników uroczystości wręczenia czeków w konkursie „Inicjatywa Sołecka”, osoby odbierające wyróżnienia (dostępność cyfrowa).

zdjęcia: archw. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego