W ostatnim czasie gmina złożyła dwa wnioski w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i otrzyma 1 069 000,00 zł finansowego wsparcia. Chodzi o remont więźby dachowej i dachu w Kościele Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich oraz renowację zabytkowego krzyża przy ul. Ks. Ligonia w Świerklanach.

Pierwsze zadanie polega na przeprowadzeniu prac remontowych i konserwatorskich więźby dachowej oraz dachu w jankowickiej świątyni. Zakres prac obejmował będzie m.in. usunięcie zanieczyszczeń z konstrukcji więźby i jej dezynfekcję, wymianę uszkodzonych elementów więźby, skrzynkowanie belek oraz wymianę uszkodzonych elementów pokrycia gontowego dachu. Całość więźby i dachu zabezpieczona zostanie przed czynnikami atmosferycznymi za pomocą preparatów chemicznych. Dodatkowo wymieniona zostanie instalacja elektryczna.

Jeśli chodzi o renowację zabytkowego krzyża w Świerklanach, to obejmie ona prace polegające m.in. na usunięciu przemalowań oraz nawarstwień z powierzchni kamienia, wykonaniu izolacji fundamentu, uzupełnieniu ubytków kamienia i figur, konserwacji metalowych elementów krzyża oraz na przeprowadzeniu dezynfekcji i zabezpieczeniu obiektu przed działaniem czynników atmosferycznych. Sprawa dotyczy zabytkowego Krzyża Męki Pańskiej z figurami Marii i Św. Jana, zlokalizowanego przy ul. Ks. Ligonia w Świerklanach.

Na oba zadania gmina otrzymała promesę w wysokości 1 069 000,00 zł. Jej wkład własny stanowi zaledwie 2 proc. kosztów całości. Czas na realizację obu inwestycji mamy do końca przyszłego roku.