W najbliższym czasie remontu doczeka się ulica Kościelna w Jankowicach, a to dzięki pozyskanej przez gminę dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki staraniom władz gminy, jej budżet zostanie zasilony kolejnymi środkami zewnętrznymi – tym razem będzie to kwota 1 071 058,00 zł.

Droga w chwili obecnej jest pofałdowana i popękana. Remont pozwoli na przywrócenie jej właściwych parametrów użytkowych, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia komfortu jazdy. Inwestycja prowadzona będzie na blisko 350-metrowym odcinku i obejmie między innymi roboty rozbiórkowe i roboty ziemne, wykonanie kanalizacji deszczowej, umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, a także wykonanie krawężników, chodników oraz wjazdów. Na czas robót nastąpi zmiana w organizacji ruchu, o czym poinformujemy mieszkańców. Droga ma zostać naprawiona jeszcze w tym roku, a koniec prac przewidziano na listopad.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nie będzie jedynym wsparciem finansowym, jakie otrzymamy w tym zakresie – gmina zawarła również ugodę z Polską Grupą Górniczą S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice, która w ramach szkód górniczych pokryje kolejną część kosztów remontu.