Do 21 sierpnia 2023 roku potrwa rozpoczęte w dniu dzisiejszym (1.08), badanie ankietowe związane z opracowaniem Diagnozy Społecznej - współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Pozyskane w badaniu dane statystyczne wykorzystane zostaną do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w naszej Gminie.

Badanie realizowane jest drogą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w linku: https://mieszkaniecswierklan.webankieta.pl/