Świerklany, dnia 31 lipca 2023r.

 

 

URZĄD GMINY ŚWIERKLANY

ul. Kościelna 85

44-266 Świerklany

 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY

 DYREKTORA ŻŁOBKA W JANKOWICACH ADRES UL. RÓWNOLEGŁA 5, 44-264 JANKOWICE

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrany został Pan Łukasz Kłosok zamieszkały w Jankowicach.

 

Uzasadnienie:

Przedłożone przez kandydata dokumenty aplikacyjne spełniały wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydat posiada odpowiednie wykształcenie wyższe – kierunek fizjoterapia oraz doświadczenie zawodowe związane z pracą z dziećmi.

Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazały, że Pan Łukasz Kłosok posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku  Dyrektora żłobka.

 

Wójt Gminy Świerklany

 

/-/ mgr Tomasz Pieczka