Przypominamy o tym, że ruszyła kolejna odsłona programu udzielania stypendiów naukowych i sportowych Wójta Gminy Świerklany. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych czas na złożenie wniosków do UG Świerklany mają do końca sierpnia br., a na wnioski studentów czekamy do 30 września br.

To, jakie trzeba spełnić wymogi, aby ubiegać się o stypendium Wójta Gminy Świerklany, szczegółowo reguluje Uchwała nr 253/XXXVII/21 Rady Gminy Świerklany z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Świerklany dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Świerklany. Uchwała ta oraz wzór wniosku, który należy wypełnić, podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Świerklany, dostępne są tutaj:  https://www.swierklany.pl/index.php/aktualnosci/1060-o-naborze-wnioskow-dot-stypendium-wojta-gminy-swierklany-2