W programie najbliższej sesji znajdzie się uchwała dotycząca określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Świerklanach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekty uchwał zostają poddane społecznym konsultacjom. 

Konsultacje odbywają się w terminie od 14 do 18 sierpnia 2023 roku.

Więcej informacji na temat konsultacji poniżej w załączniku.