Wyznacza się na obszarze Gminy Świerklany miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. Wykaz miejsc stanowi załącznik do zarządzenia.