Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz.103 t.j. z późn.zm.);

ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 poz.2230 t.j. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 t.j. z późn.zm.), Urząd Gminy Świerklany informuje zainteresowane osoby, że od 1 września 2023 roku można pobierać druki wniosków o przyznanie STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2023/2024. Druki te wraz z załącznikami dostępne są w Referacie Księgowości i Finansów (II piętro budynku UG) oraz poniżej. Wypełnioną dokumentację należy złożyć do dn. 15 września 2023 roku.

Dodany: środa, 30 sierpień 2023 09:06
Wielkość: 44 KB
Dodany: środa, 30 sierpień 2023 09:07
Wielkość: 183 KB