Urząd Gminy Świerklany informuje o możliwości starania się o zasiłek szkolny dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nagła choroba w rodzinie ucznia,  kradzież w mieszkaniu ucznia, pożar, powódź lub klęska żywiołowa, inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia). Zasiłek ten może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Świerklany w terminie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego. Szczegółowe informacje poniżej.

Dodany: środa, 30 sierpień 2023 09:09
Wielkość: 9.91 KB
Dodany: środa, 30 sierpień 2023 09:10
Wielkość: 88 KB
Dodany: środa, 30 sierpień 2023 09:10
Wielkość: 33 KB
Dodany: środa, 30 sierpień 2023 09:10
Wielkość: 14 KB